Αρχιτεκτονική

Αρχιτεκτονική του Συστήματος PROTOS

 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος PROTOS βασίζεται στο πρωτότυπο πελάτη-εξυπηρετητή (client-server). Ο πελάτης αποτελείται  από δύο αρθρώματα. Ένα άρθρωμα επιπέδου συστήματος (εκτελείται ως υπηρεσία) και μία εφαρμογή διεπαφής σε επίπεδο χρήστη. Το άρθρωμα επιπέδου συστήματος έχει υλοποιηθεί στη γλώσσα προγραμματισμού Python και πραγματοποιεί δύο βασικές λειτουργίες:

 

 α)    Αναλύει το αρχείο καταγραφής του τείχους προστασίας των Microsoft Windows (Internet Connection Firewall) κάθε 30 δευτερόλεπτα, υπολογίζει το κλάσμα της δικτυακής κίνησης που της αρνήθηκε η πρόσβαση, όπως και το ρυθμό μεταβολής αυτού του κλάσματος, γνωστή και ως επιδημιολογική καμπύλη, και τα μεταδίδει στον εξυπηρετητή.

 

β)    Τέσσερις φορές την ημέρα αποστέλλει μία πιο αναλυτική αναφορά, συμπεριλαμβανομένων επιπρόσθετων πληροφοριών όπως η διεύθυνση IP των 10 μεγαλύτερων υπαιτίων, θύρα πηγής,  θύρα προορισμού και τύπος πακέτου.

Σχήμα 1: Η αρχιτεκτονική συστήματος PROTOS.

siglisi